fbpx
Tel kom: 793-864-289   |  email: .
 
 
 
 
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
okulistyka

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku i specjalistą II stopnia w zakresie okulistyki. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1992, doktora habilitowanego w 2003, a w 2013 tytuł profesora nauk medycznych.


Odbyła staże, w tym zagraniczne m.in.: dwukrotnie w De Heel Medisch Centrum Zaandam w  Holandii szkoląc się w chirurgii zaćmy oraz staż w ramach stypendium British Council w Royal Infirmary w Edynburgu - w Klinice Chirurgii Ciała Szklistego i Siatkówki.
 Od 2010 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Oczu Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz.
Jest autorką ponad 100 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, 6 monografii. Ma też na swoim koncie ponad 150 wystąpień na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych. Jest laureatką wielu nagród, w tym: Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za monografię, Zespołowej Nagroda Rektora za Działalność Naukową, nagrody za aktywną działalność dla Stowarzyszenia AMD, otrzymała także Srebrny Krzyż Zasługi.


Posiada wieloletnie doświadczenie chirurgiczne w zakresie operacji zaćmy, operacji witreoretinalnych (operacje odwarstwionej siatkówki, krwotoku do ciała szklistego, powikłań retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, otworu w plamce), czy zaopatrywania urazów gałki ocznej.

 
Copyright Dormed © 2020. All Rights Reserved.
Created by Bikam Marketing