fbpx
Tel kom: 793-864-289   |  email: .
 
1. W przypadku stanów bezpośredniego zagrożenia życia należy jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112.
 
Stany bezpośrednio zagrażające życiu to:  
utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca,
nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza,
upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
 
2. Podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, utraty węchu, utraty smaku lub duszności zaleca się jak najszybsze wykonanie wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 
W tym celu skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady.  
 
W dni powszednie po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy, skierowanie  na wymaz może wystawić Ci lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. 
 
Możesz również otrzymać skierowanie na wymaz przez Internet. W tym celu wypełnij prosty formularz kwalifikacyjny dostępny na:
Informację o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.
 
Copyright Dormed © 2020. All Rights Reserved.
Created by Bikam Marketing