fbpx
Tel kom: 793-864-289   |  email: .

MRT.jpgOpatentowany przez Oxford Biomedical Technologies test na 170 składników pokarmowych.

Zapraszamy na badanie w centrum Medycznym Dormed ul. Swarzewska 23, Bydgoszcz
Cena:  1980 zł
Czas zabiegu: 20 minut
Test przeprowadzany jest na podstawie badania krwi.
Wynik testu wraz z omówieniem pacjent otrzyma w ciągu 7 dni podczas wizyty konsultacyjnej (wliczonej w cenę badania).

Dlaczego MRT jest najbardziej kompletnym badaniem krwi pod kątem wrażliwości?
Pomimo wszystkich zawiłości klinicznych i immunologicznych związanych z wrażliwością pokarmową, pojedynczym wspólnym składnikiem wszystkich reakcji zapalnych wywołanych dietą jest uwalnianie mediatorów prozapalnych i proalgetycznych z białych krwinek.  To właśnie uwalnianie cytokin, histaminy, leukotrienów, prostaglandyn itp. z neutrofili, monocytów, eozynofili i limfocytów prowadzi do wszystkich negatywnych skutków klinicznych, jakie odczuwa osoba cierpiąca na nadwrażliwość pokarmową.

Ze względu na szeroki wachlarz potencjalnych mediatorów i reagujących komórek, pomiar zmian objętościowych we wszystkich krążących białych krwinkach po prowokacji antygenem jest najbardziej bezpośrednią, kompleksową i funkcjonalną miarą reakcji wrażliwości na pokarm. Potwierdzają to badania nad MRT.  Badania przeprowadzone na University of Miami oraz badania prezentowane na głównych konferencjach medycznych pokazują, że MRT jest w stanie odróżnić populacje objawowe od bezobjawowych, że MRT koreluje ze stanem zapalnym i objawami.

Diety oparte na MRT wykazują znaczną redukcję objawów. MRT nie tylko daje możliwość ustania żywności prowokującej stany zapalne, ale co ważniejsze, MRT identyfikuje najlepsze pokarmy dla pacjenta – pokarmy, które stanowią podstawę planu żywieniowego LEAP. Mówiąc najprościej, MRT dostarcza informacji, których nie można uzyskać w żaden inny sposób, a te informacje bezpośrednio przekładają się na ukierunkowaną skuteczną terapię.

MRT jest podstawą pełnego rozwiązania problemu nadwrażliwości żywieniowej i osiągnięcia maksymalnych wyników w jak najkrótszym czasie.

 

Zapraszamy

Dr n. med. Dorota Lorkowska-Czosnyka

 

 

 
Copyright Dormed © 2020. All Rights Reserved.
Created by Bikam Marketing